അലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോ | Alare Song Lyrics Malayalam | Member Rameshan 9aam Ward | Arjun Ashokan, Gayathri Ashok | Kailas | Shabareesh - Mallus Tech

Breaking

Recent Tube

2/07/2022

അലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോ | Alare Song Lyrics Malayalam | Member Rameshan 9aam Ward | Arjun Ashokan, Gayathri Ashok | Kailas | Shabareesh  • Song: Alare
  • Music: Kailas
  • Lyrics: Shabareesh
  • Vocals: Ayraan, Nithya Mammen
  • Film: Member Rameshan 9aam Ward

ഈറൻ നിലാവിൽ വരവായി

ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ

പതിവായതിലെന്നും തേൻതുള്ളികൾ

തുളുമ്പുന്നു താഴെ നീർത്തുള്ളി പോൽ

നുകർന്നീടുവാനായ് പറന്നെത്തി ഞാൻ

അലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോ

പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻ ജീവനേ

ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുഅലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോമോ

ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ

ഈറൻ നിലാവിൽ വരവായി

ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ


രാവേറെയായി ഇതളോരമായി ഇതാ

ചേരുന്നു ഞാനോ തനിയെ

പൂന്തേനുറങ്ങുന്ന പൂവിനുള്ളിലിതാ  

പൂക്കുന്നു മോഹം പതിയെ

നിന്നെ നുകരുമ്പോൾ

അകമേ അലിയുമ്പോൾ

ഒരായിരം ആനന്ദം വിരിയുമിനി ആവോളം

നിന്നിൽ ചേരുമീ നേരം ജന്മം ധന്യമായി

അലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോ

പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻ ജീവനേ

ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുമോ

ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ

ഈറൻ നിലാവിൽ വരവായി

ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ

പതിവായതിലെന്നും തേൻതുള്ളികൾ

തുളുമ്പുന്നു താഴെ നീർത്തുള്ളി പോൽ

നുകർന്നീടുവാനായ് പറന്നെത്തി ഞാൻ

അലരേ നീയെന്നിലേ ഒളിയായ് മാറീടുമോ

പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻ ജീവനേ

ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുമോ

ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ