തിരികെ ഞാന്‍ വരുമെന്ന | Thirike Njaan Varumenna Lyrics | Arabikkatha | Sreenivasan | Indrajith | Jayasurya

Easy PSC
0
Thirike Njaan Varumenna Lyrics


തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം

തത്തിന്തക തൈതോം ചങ്കിലു കേൾക്കണ മണ്ണിന്റെ താളം


തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം

തത്തിന്തക തൈതോം ചങ്കിലു കേൾക്കണ മണ്ണിന്റെ താളം


തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായി

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ

ഞാനും കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

വിടുവായൻ തവളകൾ പതിവായിക്കരയുന്ന

നടവരമ്പോർമ്മയിൽ കണ്ടു

വെയിലേറ്റു വാടുന്ന ചെറുമികൾ തേടുന്ന

തണലും തണുപ്പും ഞാൻ കണ്ടു


തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായി

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ

ഞാനും കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നുംതത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം

തത്തിന്തക തൈതോം ചങ്കിലു കേൾക്കണ മണ്ണിന്റെ താളം


ഒരു വട്ടിപ്പൂവുമായി അകലത്തെ അമ്പിളി

തിരുവോണ തോണിയൂന്നുമ്പോൾ

ഒരു വട്ടിപ്പൂവുമായി അകലത്തെ അമ്പിളി

തിരുവോണ തോണിയൂന്നുമ്പോൾ


തിര പുൽകും നാടെന്നെ തിരികേ വിളിക്കുന്നു

ഇളവെയിലിൻ മധുരക്കിനാവായ്

തിരികേ ----


തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായി

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ

ഞാനും കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും


പുഴ പോയ തോണിയിൽ  തകരുന്ന നെഞ്ചിലെ

തുടികൊട്ടും പാട്ടായി ഞാനും

പുഴ പോയ തോണിയിൽ  തകരുന്ന നെഞ്ചിലെ

തുടികൊട്ടും പാട്ടായി ഞാനും

മനമുരുകി പാടുന്ന പാട്ടിൽ മരുപ്പക്ഷി

പിടയുന്ന ചിറകൊച്ച കേട്ടുതിരികേ ----

തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായി

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ

ഞാനും കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

വിടുവായൻ തവളകൾ പതിവായിക്കരയുന്ന

നടവരമ്പോർമ്മയിൽ കണ്ടു

വെയിലേറ്റു വാടുന്ന ചെറുമികൾ തേടുന്ന

തണലും തണുപ്പും ഞാൻ കണ്ടു


തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായി

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ

ഞാനും കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !